ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
264 ถนน จักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ
เขต สัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-2-222-2814
Email liberal-arts@hotmail.com